OBOWIĄZEK SKŁADANIA WNIOSKÓW UPADŁOŚCIOWYCH, A KONIEC PANDEMII COVID-19

20 września, 2022|Upadłość konsumencka|

Od początku epidemii Covid-19, czyli od początku 2020 roku w Polsce obowiązuje formalne zawieszenie obowiązku składania wniosków upadłościowych przez podmioty, u których wystąpił stan niewypłacalności. Pomimo zawieszenia obowiązku dłużnicy składają [...]

PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA MAJĄTKU DŁUŻNIKA SPOSOBEM NA UNIKNIĘCIE UTRATY MIESZKANIA – PRE PACK UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

15 lutego, 2021|Upadłość konsumencka|

Procedura pre-pack, czyli sprzedaż upadłego przedsiębiorstwa w sposób uprzednio przygotowany, została uregulowana przez ustawodawcę w Prawie Upadłościowym. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości, uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków [...]

UPADŁOSĆ KONSUMENCKA I ROLA SYNDYKA W OCENIE MORALNOSCI PŁATNICZEJ UPADŁEGO

30 grudnia, 2020|Upadłość konsumencka|

Jak opisywaliśmy to na naszym blogu w artykule Oddłużenie konsumenta , postępowanie upadłościowe osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) może zakończyć się poprzez: 1. Ustalenie planu spłaty wierzycieli, przy [...]

Upadłość konsumencka – wymagane dokumenty – od pierwszego spotkania z prawnikiem do złożenia wniosku

24 sierpnia, 2020|Upadłość konsumencka|

Nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, uchwalona w marcu 2020 roku pozwala na skorzystanie z tego instrumentu prawnego przez większą ilość osób. Dodatkowo jednak wprowadzono kilka kryteriów, których spełnienie i przygotowanie [...]