WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI (UPRAWNIENIA SYNDYKA)

1 maja, 2020|Upadłość przedsiębiorców|

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy rozpoczyna się okres likwidacji majątku upadłego. O ile przedsiębiorstwo nie zostanie sprzedane, syndyk będzie dążył do niezwłocznej minimalizacji kosztów prowadzonej działalności i jej zakończenia. Oznacza to [...]