PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA MAJĄTKU DŁUŻNIKA SPOSOBEM NA UNIKNIĘCIE UTRATY MIESZKANIA – PRE PACK UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

15 lutego, 2021|Upadłość konsumencka|

Procedura pre-pack, czyli sprzedaż upadłego przedsiębiorstwa w sposób uprzednio przygotowany, została uregulowana przez ustawodawcę w Prawie Upadłościowym. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości, uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków [...]

UPADŁOSĆ KONSUMENCKA I ROLA SYNDYKA W OCENIE MORALNOSCI PŁATNICZEJ UPADŁEGO

30 grudnia, 2020|Upadłość konsumencka|

Jak opisywaliśmy to na naszym blogu w artykule Oddłużenie konsumenta , postępowanie upadłościowe osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) może zakończyć się poprzez: 1. Ustalenie planu spłaty wierzycieli, przy [...]

Upadłość konsumencka – wymagane dokumenty – od pierwszego spotkania z prawnikiem do złożenia wniosku

24 sierpnia, 2020|Upadłość konsumencka|

Nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, uchwalona w marcu 2020 roku pozwala na skorzystanie z tego instrumentu prawnego przez większą ilość osób. Dodatkowo jednak wprowadzono kilka kryteriów, których spełnienie i przygotowanie [...]

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI (UPRAWNIENIA SYNDYKA)

1 maja, 2020|Upadłość przedsiębiorców|

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy rozpoczyna się okres likwidacji majątku upadłego. O ile przedsiębiorstwo nie zostanie sprzedane, syndyk będzie dążył do niezwłocznej minimalizacji kosztów prowadzonej działalności i jej zakończenia. Oznacza to [...]