Czym jest Postępowanie o zatwierdzenie układu?

2 marca, 2023|Restrukturyzacja|

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które ma na celu uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika i zaspokojenie jego wierzycieli. Jeżeli ugoda zostanie zatwierdzona, dłużnik może kontynuować działalność [...]