Czym jest przyspieszone postępowanie układowe?

24 marca, 2023|Uncategorized|

Przyspieszone postępowanie układowe to procedura, która umożliwia dłużnikowi, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, zawarcie układu z wierzycielami. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego następuje na wniosek dłużnika. Przyspieszone postępowanie [...]