W obliczu trudnej sytuacji tysięcy frankowiczów, klientów Getin Noble Banku, kluczowe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest wyczekiwane z niepokojem. Sprawa dotyczy możliwości dochodzenia przez kredytobiorców unieważnienia umów kredytowych przed sądem cywilnym, pomimo ogłoszenia upadłości banku.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, w osobie sędzi Jolanty Pyźlak, zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem, czy poszkodowani powinni czekać na wynik długotrwałego postępowania upadłościowego, czy mogą dochodzić swoich praw w sądzie cywilnym. Jest to reakcja na wyrok sądu okręgowego, który orzekł nieważność umowy kredytu frankowego z 2007 roku.

Prawo upadłościowe nie daje jasnych wytycznych dotyczących ochrony konsumentów w takich sytuacjach. Sędzia Pyźlak podkreśla, że w przypadku zaniechania ochrony w ramach procesu cywilnego, ochrona konsumentów byłaby tylko iluzoryczna. Rzeczywistość ta dotyka tysiące spraw związanych z upadłym bankiem.

Sędzia Tomasz Niewiadomski, kierujący tzw. sądem frankowym, wspomina, że wyrok ustalający nieważność umowy mógłby być podstawą do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, co jest kluczowe dla frankowiczów. Obecna praktyka sądowa skupia się na prowadzeniu postępowań dotyczących nieważności umów, zawieszając jedynie sprawy o zapłatę.

Wyrok w tej sprawie, sygnatury akt III CZP 5/24, będzie miał fundamentalne znaczenie dla ujednolicenia praktyki sądowej i zapewnienia ochrony prawnej frankowiczom. Decyzja ta będzie nie tylko kluczowa dla sprawiedliwości, ale także dla stabilności finansowej tysięcy kredytobiorców.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ!

    Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

    Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.