Rozwiązania dla biznesu w kryzysie

WILIJEWICZ I PARTNERZY RESTRUKTURYZACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rozwiązania dla biznesu w kryzysie

WILIJEWICZ I PARTNERZY RESTRUKTURYZACJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

O NAS

Dział Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Wilijewicz i Partnerzy pomaga firmom w kryzysie znaleźć przyczyny trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i przy pomocy rozwiązań zarówno prawnych jak i ekonomicznych pomóc ich właścicielom wyprowadzić firmę z powrotem na drogę do sukcesu.

DLA KOGO?

Restrukturyzacja przewidziana jest dla przedsiębiorcy, który znalazł się w kryzysie. Jest jeszcze wypłacalny, jednak ma świadomość, że stan ten jest lub za chwilę może być zagrożony. Jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku, albo znajduje się w takiej sytuacji kontraktowej, że nie ma szans na jego uzdrowienie, właściwą droga jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

AUDYT EKONOMICZNY W FIRMIE

Partnerzy Kancelarii –  doradcy restrukturyzacyjni, finansiści, eksperci od zarządzania i HR przeprowadzą szczegółową analizę ekonomiczną podstaw Twojej działalności.

PLAN RESTRUKTURYZACJI

Na podstawie audytu, przy Twoim aktywnym udziale, sporządzimy plan restrukturyzacyjny, który pozwoli nam na dobór właściwej ścieżki prawnej, prowadzącej do zawarcia z wierzycielami porozumienia (układu), dzięki któremu ze spokojną głową, wdrożysz zmiany w swojej firmie.

WDROŻENIE NOWEJ STRATEGII DZIAŁANIA

Po zawarciu porozumienia, skutecznie wprowadzimy zmiany w Twojej firmie, dzięki czemu wykonamy plan restrukturyzacyjny i doprowadzimy do ekonomicznego odrodzenia Twojego przedsiębiorstwa.

REWITALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zastosowane przez nas w toku restrukturyzacji rozwiązania zarządcze, finansowe i prawne , pozwalają na złapanie oddechu i skuteczne odbudowanie biznesu bez jego wyprzedaży i ostatecznie likwidacji.

OCHRONA PRZED KOMORNIKIEM

Skuteczne wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala nie tylko na wprowadzenie ekonomicznych zmian w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim na zwolnienie zajętych przez Komornika rachunków bankowych i zapobiega dalszej degradacji Twojego majątku.

SKUTECZNE MEDIACJE

Partnerzy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji. Pełniąc przez lata funkcję Mediatora Stałego przy wielu sądach okręgowych w Polsce umiemy rozmawiać i doprowadzać do kompromisów.

RESTRUKTURYZACJA CZYLI RATUNEK DLA FIRM W KRYZYSIE

Restrukturyzacja pozwala, dzięki zawarciu układu (porozumienia), z jednej strony skutecznie zabezpieczyć interesy wierzycieli z drugiej strony umożliwić uniknięcie upadłości dłużnika. Restrukturyzacja przewidziana jest dla przedsiębiorcy, który znalazł się w kryzysie. Jest jeszcze wypłacalny, jednak ma świadomość, że stan ten jest lub za chwilę może być zagrożony. Jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku, albo znajduje się w takiej sytuacji kontraktowej, że nie ma szans na jego uzdrowienie, właściwą droga jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

JAK PRZEPROWADZIĆ RESTRUKTURYZACJĘ?

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje 4 szczególne postępowania, które dopasowane przez uprawnionego doradcę restrukturyzacyjnego do charakterystyki i potrzeb konkretnego przedsiębiorcy pozwalają na osiągnięcie sukcesu i uzdrowienie firmy.

– Postępowanie o zatwierdzenie układu
– Przyspieszone postępowanie układowe
– Postępowanie układowe
– Postępowanie sanacyjne.

CO DAJE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje różne skutki zarówno co do osoby dłużnika jak i jego majątku, zależne od rodzaju wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego. Rodzaj postępowania dobieramy po analizie  przez doradcę restrukturyzacyjnego aktualnej struktury majątku i zobowiązań dłużnika.

Najbardziej istotnymi korzyściami dla przedsiębiorcy, jakie daje proces restrukturyzacji jest natychmiastowa ochrona dłużnika w aspektach najbardziej istotnych dla przetrwania przedsiębiorstwa – do których zaliczyć trzeba:

 1. Zawieszenie postepowań egzekucyjnych, czyli ochrona majątku przed jego likwidacją;
 2. Zawieszenie postępowań sądowych
 3. Zapewnia ochronę przed nowymi postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi po rozpoczęciu procedury restrukturyzacji
 4. Niedopuszczalność wypowiedzenia umów najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika
 5. Niedopuszczalność wypowiedzenia przez finansującego tj np. bank lub leasingodawcę:

– umów kredytu

– umów leasingu

– umów ubezpieczeń majątkowych;

– umów rachunku bankowego;

– umów poręczeń,

– umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi,

– gwarancji albo akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 0 bez zezwolenia rady wierzycieli.

 1. Po wszczęciu procedury restrukturyzacyjnej możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie przez dłużnik umów szczególnie nierentownych dla przedsiębiorstwa.
 2. Procedura restrukturyzacji pozwala na skrócenie wypowiedzenia umow uo pracę pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy zawartej na czas określony.
 3. Wyłączone zostają od stosowania przepisy chroniące niektórych pracowników przed wypowiedzeniem stosunku pracy. Oraz przepisy szczególne dotyczące ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

Winston Churchill

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

  Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.

  KONSULTACJE

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ.

  ZAPRASZAMY!