Zacznij nowe życie bez długów

WILIJEWICZ I PARTNERZY UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POMAGAMY OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, dzięki któremu względem osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w tym rolnika, Sąd może orzec o całkowitym umorzeniu zaciągniętych zobowiązań.
Umorzenie zobowiązań powoduje, że dłużnik staje się wolny od długu, a wierzyciel nie może prowadzić względem niego działań windykacyjnych. Postępowanie to pozwala osobom zadłużonym ponad miarę, nie posiadającym znacznego majątku na reaktywację społeczną i ekonomiczną tj. rozpocząć swoje życie z nową kartą!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2020 r.

Od 24 marca 2020 r. obowiązują przepisy, które w odróżnieniu od poprzedniej regulacji prawnej, w sposób istotny rozszerzają krąg osób uprawnionych do oddłużenia. Z nowych przepisów mogą również skorzystać osoby, których wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały oddalone na gruncie „starej” regulacji, tym osoby, które prowadziły działalność gospodarczą.

KOMU UPADŁOŚĆ NIE PRZYSŁUGUJĘ?

Upadłość konsumencka, wbrew potocznym poglądom wcale nie przysługuje każdemu. Z przywileju tego nie będą mogły skorzystać osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności, lub istotnie zwiększyły jej stopień w sposób celowy, w szczególności poprzez trwonienie części składowych majątku, oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.

JAKI JEST KOSZT POSTĘPOWANIA?

Postępowanie upadłościowe bankruta bez majątku prowadzone jest tymczasowo na koszt Skarbu Państwa. Reprezentujemy swoich Klientów nie tylko w postępowaniu przed sądem z wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale i w toku postępowania, prowadzonego już przez Syndyka, tak aby możliwie najszybciej uwolnić upadłego od długów.

SKORZYSTAJ Z PRAWA DO CAŁKOWITEGO ODDŁUŻENIA.

Skorzystaj z prawa do ogłoszenia upadłości i całkowitego oddłużenia. Dzięki najnowszym rozwiązaniom prawnym Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy pomoże Ci skutecznie wnioskować w sądowym postępowaniu upadłościowym o umorzenie zaciągniętych zobowiązań, których nie jesteś w stanie spłacić. Upadłość konsumencką z roku na rok z sukcesem ogłasza coraz więcej dłużników, którzy rozpoczynają swoje życie na nowo – bez długów.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć do sądu nie tylko odpowiednio uzasadniony wniosek, ale co równie ważne tak poprowadzić postępowanie po ogłoszeniu upadłości, aby proces ten trwał jak najszybciej i zakończył się szybkim oddłużeniem. to Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, bo Sąd może umorzyć długi, tylko jeśli dłużnik prawidłowo wykona nałożone przez niego na Sąd obowiązki ( np terminowe składanie sprawozdań) i gdy dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności celowo, nie trwonił części składowych majątku czy też celowo nie regulował wymagalnych zobowiązań.

Warto skorzystać z upadłości konsumenckiej przede wszystkim dlatego, że od momentu jej ogłoszenia długi przestają rosnąć.

O NAS

Kancelarii Wilijewicz i Partnerzy, we współpracy z Klientem , przygotowuje warunki porozumienia ( układu), wspiera w toku postępowania z udziałem powołanego przez sąd nadzorcy sądowego , jak i negocjuje z wierzycielami szczegółowe warunki układu, którego ostatecznym skutkiem jest zaspokojenie wierzycieli i wykonanie zobowiązania.

Upadłość konsumencka Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Arystoteles

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Akceptuję treść Polityki Bezpieczeństwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej.

  Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez rpr Konrad Maciej Wilijewicz Kancelaria Wilijewicz i Partnerzy ul. Wigury 13/4 90-302 Łódź , moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu realizowanych usług. Dane będą udostępniane innym podmiotom jedynie w przypadku uzasadnionym przepisem prawa.

  KONSULTACJE

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONSULTACJĘ.

  ZAPRASZAMY!